บริษัท ดอกเตอร์ ไอที จำกัด
224/18 ซ.ลาดพร้าว 93 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Email : contactus@doctor-it.co.th

Mobile : 0 8168 99440
Telephone : 0 2542 0588
Fax : 0 2935 0337